netteier trondheim

en utfordring fordi det ikke t ar hensyn til maksuttak. 1949 NTE overtar Verran og Grong elektrisitetsverker. Fjerne ledningskartverk fra hjemmesiden. 4 2008 NTE Holding AS etablert som konsern med forretningsomrdene organisert i heleide datterselskaper. Hygienisk e barrierer i vannbehandllingen er innstallert. I dette kapittelet ser vi p risikoreduserende tilt ak, disse kan redusere og/eller konsekvens med ml om redusere risikoen til aksep tabelt niv. 1989 NTE overtar kraftverkene i Merker fra Elkem. Tabell 5 - Risikoniv for unskede hendelser Levera nse Nr Risiko Risikoniv 11 Brann/eksplosjon i 1 Kildekapasitet - trke/vannmangel 3 Sabotasje/punkttilfrsel til/p kilde/bygg 4 Forurensning av kilde pga flyhavari 8 Stopp/feil ved pumper i behandlingsanlegg/seter p umpestasjon 9 Kortvarig strmutfall i behandlingsanlegg/seter p umpestasjon (timer).

Forslag til nye tiltak: Frste tiltak er f utredet lsninger for reserve vannskilde. Det er ofte ikke mulig redusere risikobildet til grnt for alle hendelser. Middels fordi det er riktig ta h yde for at det kan skje. 12 Tiltak-5 Dublering av ledninger Vurdere dublering av ledninger p kritiske ledningsstrekk. Risikoreduserende tiltak er normalt ikke ndvendig. Risikoreduserende tiltak er normalt ndvendig.

Vrnes expressen trondheim

Har sett bra ut nr han h ar vrt nede. Utviklingen har skjedd ved en sammenhengende utbygging av vannkraft, ved at mindre kommunale kraftverk har blitt kjpt opp av det fylkeskommunale selskapet, og ved at nye forretningsomrder er etablert. Jernklorid bestilles tett opp til beh ov, kan vre litt lite buffer. Det er en rekk e hendelser som har et middels risikoniv, det er foresltt tiltak for redusere risikoen p mange a v disse punktene. A) Bransjen kjenner til at hendelsen har inntruffet de siste.